In Matteüs 28-18-20 geeft Heer Jezus de opdracht aan Zijn volgelingen:

"Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen."


Evangelisatie

Evangelisatie

Heer Jezus zegt: Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. (Handelingen 1:8)

Liefdadigheid

Liefdadigheid

Heer Jezus leert ons om elkaar lief te hebben en om te zien naar onze medemens. In het bijzonder naar mensen in nood, zoals zieken, armen, gevangenen, weeskinderen, weduwen. Hope in Jesus organiseert diverse liefdadigheidsactiviteiten en steunt goede doelen in binnen- en buitenland.